Priser.

Vores prismodel er opbygget på den måde, at jo mere coaching virksomheden køber årligt, des billigere bliver timeprisen.

Timeprisen

Virksomheden faktureres for deres forbrug af Coachingsessioner efter følgende retningslinjer.

Timer pr. år Coaching Stresscoaching Outplacement
0 - 25 1.470 1.838 1.838
26 - 50 1.335 1.669 1.669
51 -   1.200 1.500 1.500

* Alle priser er ex. moms - Det samlede antal timer opgøres på årsbasis, hvorefter forbruget nulstilles 1. januar.

Afregning af forbrug

CoachMatch er ansvarlig for styring af det reelle forbrug af timer. Virksomheden kan altid se en detaljeret opgørelse af deres forbrug.

Hvis sessionerne IKKE foregår på Coachens lokation, pålægges transportudgifter afregnet efter statens takster. Den samlede transportudgift modregnes i timer fra klippekortet.

Køb af nye timer

Når saldoen for resttimer er under 5 timer, faktureres virksomheden automatisk med 15 timer.

Ved hver forløb gennemføres altid

Endnu et koncept udviklet af...

CoachMatch

Nygade 12A

4300 Holbæk

mail@coachmatch.dk

8282 1212

8282 1212